WARMIE WM-1020

199,00 zł

Technologia WARMIE pozwala na ciągłe i zdalne monitorowanie temperatury. Wszystkie pomiary magazynowane są w aplikacji mobilnej WARMIE24. Dzięki elastycznej opasce łatwo można dostosować odpowiedni rozmiar mocowania. 

Czym jest WARMIE?

WARMIE jest narzędziem do świadomego kontrolowania stanu zdrowia członków Twojej rodziny. Swobodny dostęp do wyników systematycznie wykonywanych pomiarów pozwala wykryć gorączkę na wczesnym etapie i zadecydować o zastosowaniu leków przeciwgorączkowych. 

WARMIE to:

Bezpieczeństwo

_________________

Półprodukty wykorzystane do produkcji czujnika posiadają niezbędne certyfikaty, są biomedyczne.

Dokładność

_________________

Wyniki pomiarów mogą być rejestrowane i prezentowane do setnych części stopnia Celsjusza.

Praca na baterii

_________________

Urządzenie wchodzi w stan uśpienia, kiedy z niego nie korzystasz. Dzięki temu możesz używać WARMIE przez ok. 4000 godzin.

Inteligencja

_________________

Algorytm medyczny rekalkuluje zmiany temperatur, dla wskazanego miejsca mocowania sensora.

Nagrody

Wszystko pod ręką

Aplikacja WARMIE24 w uporządkowany i przejrzysty sposób zapisuje wyniki pomiarów i daje do nich bieżący dostęp. Dane prezentowane są w formie liczbowej oraz w postaci wykresów, wyliczana jest także średnia temperatura. Aplikacja wysyła powiadomienie, gdy tylko zarejestruje znaczący wzrost temperatury, dzięki czemu łatwo zauważysz rozwijającą się infekcję, pojawienie się gorączki bądź nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

To takie proste!

Ściśnij

_________________

Aby sparować sensor z telefonem: zainstaluj aplikację WARMIE24 i ściśnij urządzenie w centralnej części - zapali się dioda LED.

Włóż

_________________

Umieść urządzenie w silikonowej nakładce, tak aby sonda była widoczna.

Załóż

_________________

Załóż opaskę z urządzeniem na rękę od wewnętrznej strony ramienia.

Mierz

_________________

Śledź zmiany temperatury w aplikacji mobilnej WARMIE24.

Pisali o nas:

Co znajduje się w zestawie?

  • Sensor WARMIE
  • Dwie opaski w rozmiarach S/M oraz L
  • Bateria (wymienna, wystarczy na co najmniej 4000 h pomiarów)
  • Silikonowa nakładka
  • Otwieracz do obudowy
  • Instrukcja i Karta Gwarancyjna
Zamów teraz!

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą, bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

  • WARMIE sensor temperatury wraz z oprogramowaniem, typ WM-1020, Przeciwwskazania: Nie stosować wyrobu w przypadku występowania ran lub otarć w miejscu aplikacji. Możliwe działania niepożądane i bezpieczeństwo produktu: Zwróć uwagę na skutki długotrwałego kontaktu czujnika ze skórą, zwłaszcza w przypadku uczulenia na nikiel lub chrom – metale zawarte w materiale sondy czujnika. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej zaprzestać używania wyrobu i skontaktować się z lekarzem. Pozostawienie termometru na ciele przez dłuższy czas niż 30 dni może prowadzić do rozwoju odleżyn. Należy kontrolować stan ciała w miejscu kontaktu wyrobu i zmieniać miejsce aplikacji maksymalnie co 7 dni. Środki ostrożności i ostrzeżenia: Wyrób należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją. Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania. Używanie urządzenia nie zastępuje wizyty u lekarza. Wyrób zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte lub mogą spowodować zadławienie. Połknięcie baterii może prowadzić do groźnych obrażeń wewnętrznych, rozwijających się w ciągu kilku godzin. W przypadku połknięcia czujnika lub jego części należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W przypadku zadławienia natychmiast udzielić pierwszej pomocy. Ze względu na ryzyko połknięcia wyrób przeznaczony jest dla dzieci powyżej 36 miesiąca życia, jednak szczególna uwaga i stały nadzór zalecane są również u starszych dzieci. W przypadku stosowania wyrobu u dzieci lub u osób o ograniczonej funkcji poznawczej lub świadomości, należy zachować szczególną ostrożność i zapewnić stały nadzór osoby dorosłej. Należy zwrócić uwagę, żeby opaska mocująca nie była zbyt ciasno umocowana na kończynie, gdyż może to doprowadzić do zmniejszenia ukrwienia dystalnej części kończyny. Przed użyciem u pacjentów z rozrusznikiem serca skonsultuj się z lekarzem. Wyrób działa prawidłowo tylko z aplikacją WARMIE24 zainstalowaną na telefonie ze zgodnym systemem operacyjnym. Łączenie z innymi aplikacjami Nadajnik radiowy emituje fale elektromagnetyczne. Przed użyciem u pacjentów z rozrusznikiem serca skonsultuj się z lekarzem. Nie stosować w pobliżu urządzeń emitujących silne zakłócenia elektromagnetyczne, ani w pobliżu urządzeń szczególnie wrażliwych na takie zakłócenia. Inne urządzenia radiowe (w tym także ich anteny) nie powinny być umieszczone bliżej niż 30 cm od czujnika WARMIE. Wymiana baterii jest dozwolona tylko na baterię typu wskazanego przez wytwórcę. Zastosowanie innego typu baterii może prowadzić do zwarcia lub nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia. Używać urządzenia w temperaturze otoczenia w zakresie od 0°C do 50°C. Nie wystawiać urządzenia na działanie temperatury powyżej 60°C lub poniżej -25°C. Nie używać gdy wilgotność względna jest wyższa niż 95% RH. Nie wystawiać urządzenia na działanie żadnych substancji chemicznych, które nie zostały wymienione w niniejszej instrukcji, bezpośredniego promieniowania słonecznego i wysokiej temperatury. Nie należy modyfikować ani otwierać termometru w innych celach niż wymiana baterii. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Obudowa urządzenia jest wodoszczelna tylko w ograniczonym stopniu. Należy chronić urządzenie przed wstrząsami i upadkiem. Wyrób należy przechowywać w czystym, suchym miejscu. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu lub uszkodzenia termometru należy zaprzestać używania i skontaktować się z serwisem wskazanym przez wytwórcę. Nie dokonywać samodzielnych napraw i/lub modyfikacji wyrobu. Naprawy należy wykonywać w serwisie wskazanym przez wytwórcę. W przypadku kontaktu wyciekającego elektrolitu ze śluzówką (np. oka) należy przemywać ją dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą zmyć wodą z mydłem i wytrzeć do sucha. Wytwórca: WARMIE sp. z o.o., Kasztelańska 62, Poznań 60-316, Polska
Section
Drop element here!