Rozwiązywanie problemów

WARMIE WM-1020
Instrukcja postępowania przy najczęściej występujących problemach technicznych


 • Problem z parowaniem (łączeniem czujnika z telefonem)
   1. proszę sprawdzić, czy włączony jest Bluetooth w telefonie
   2. proszę sprawdzić, czy włączona jest lokalizacja GPS w telefonie (Android powyżej 10 wersji oprogramowania)
   3. proszę sprawdzić, czy mają Państwo aktualną wersję aplikacji WARMIE24 (iOS, Android)
   4. proszę sprawdzić, czy zapala się dioda na czujniku po ściśnięciu czujnika (jeśli się nie zapala, proszę spróbować ponownie po 2 i 3 minutach)
  • W przypadku, gdy nie będzie się nadal zapalać proszę złożyć  reklamację wypełniając formularz (link)
  1. proszę wykonać parowanie - poprzez zbliżenie czujnika do telefonu i ściśnięcie czujnika - jeśli pomiary nie zaczną się pojawiać na pierwszym i drugim ekranie (wykres) - proszę napisać bezpośrednio maila na ten adres: contact@warmie.eu

  2. Problem z wynikami pomiarów
    1. proszę pamiętać, że prawidłowy zakres temperatury w dole pachowym mieści się w przedziale od 34,7 do 37,3 𝇈C
    2. jeśli jednak uważają Państwo, że czujnik zbiera nieprawidłowe pomiary, to:
   • proszę sprawdzić, czy czujnik jest poprawnie założony - możliwie najbliżej dołu pachowego
   • proszę sprawdzić, czy sonda dotyka skóry
   • proszę odczekać co najmniej 30 minut po założeniu czujnika
    1. jeśli nadal wyniki nie będą satysfakcjonujące proszę złożyć reklamację wypełniając formularz (link)