Instrukcja postępowania przy najczęściej występujących problemach technicznych WARMIE WM-1020

Problem z parowaniem (łączeniem czujnika z telefonem)

- proszę sprawdzić, czy włączony jest Bluetooth w telefonie

- proszę sprawdzić, czy włączona jest lokalizacja GPS w telefonie (Android powyżej 10 wersji oprogramowania)

- proszę sprawdzić, czy mają Państwo aktualną wersję aplikacji WARMIE24 (iOS,Android)

- proszę sprawdzić, czy zapala się dioda na czujniku po ściśnięciu czujnika (jeśli się nie zapala, proszę spróbować ponownie po 2 i 3 minutach)

W przypadku, gdy nie będzie się nadal zapalać proszę złożyć  reklamację wypełniając formularz (link)

- proszę wykonać parowanie - poprzez zbliżenie czujnika do telefonu i ściśnięcie czujnika - jeśli pomiary nie zaczną się pojawiać na pierwszym i drugim ekranie (wykres) - proszę napisać bezpośrednio maila na ten adres: contact@warmie.eu

Problem z wynikami pomiarów

- proszę pamiętać, że prawidłowy zakres temperatury w dole pachowym mieści się w przedziale od 34,7 do 37,3 𝇈C

- jeśli jednak uważają Państwo, że czujnik zbiera nieprawidłowe pomiary, to:

- proszę sprawdzić, czy czujnik jest poprawnie założony - możliwie najbliżej dołu pachowegoproszę sprawdzić, czy sonda dotyka skóryproszę odczekać co najmniej 30 minut po założeniu czujnika

- jeśli nadal wyniki nie będą satysfakcjonujące proszę złożyć reklamację wypełniając formularz (link)