Nasz zespół

PROF. DR HAB. N. MED.

Tomasz Banasiewicz

Nadzór merytoryczny

Chirurg, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego
w Poznaniu.

DR MEDYCYNY

Wojciech Francuzik

Analiza danych

Rezydent Oddziału Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego Charité w Berlinie. Autor publikacji naukowych, propagator ruchu Otwartej Nauki (Open Science).

MGR

Piotr Piątek

Członek Zarządu

Magister Zarządzania w obszarze Hotelarstwa i Gastronomii na WSPiA w Poznaniu. Mentor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

INŻ.

Karol Makowski

Specjalista ds. projektu

Obecnie pracuje w Fundacji Medigent oraz Warmie Sp. z o.o. jako specjalista ds. projektów medycznych.

 MGR

Joanna Francuzik

Marketing

Projektantka specjalizująca się w dziedzinie fotografii reklamowej, produkcji filmowej i grafiki.

MGR.

Aleksandra Misiaszek

Account Executive

Magister biotechnologii medycznej, manager z doświadczeniem w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi, specjalista ds. visual merchandisingu.

DR NAUK EKONOMICZNYCH

Krzysztof Łuczak

Anioł Biznesu

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Uczestnik Programu International Business and Management w Fachhochschule Osnabrück, Niemcy.