Czy 36,6 stopni Celsjusza to jedyna poprawna wartość temperatury ciała?

Czy 36,6 stopni Celsjusza to jedyna poprawna wartość temperatury ciała?

Na przestrzeni lat średnia temperatura ludzkiego ciała spadała (i nadal spada) - w połowie XIX wieku wynosiła 37 stopni Celsjusza.[1] Także na przestrzeni lat zmieniały się metody pomiaru temperatury. W roku 2009 z powodu wytycznych narzuconych przez Unię Europejską, z produkcji i sprzedaży wycofane zostały najbardziej tradycyjne produkty do mierzenia temperatury ciała - termometry rtęciowe. Obecnie dostępnych jest nadal wiele urządzeń, które oferują natychmiastowy pomiar temperatury, np. termometry analogowe, cyfrowe, bezdotykowe. Od kilku lat dostępne są także sensory temperatury pozwalające na wykonywanie pomiaru w sposób ciągły, jednak stosowanie indywidualnych czujników temperatury nie jest standardem w zastosowaniu domowym czy szpitalnym. Różnorodność produktów jakie oferuje rynek jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzebę odbiorców. 

Temperatura ciała zmienia się w czasie, w różnych porach dnia i zależy od wielu czynników

Warto pamiętać, iż prawidłowa temperatura ciała nie odpowiada jednej wartości 36,6 stopni Celsjusza, a raczej przedziałowi temperatur zależnych od miejsca pomiaru, czy wieku osoby u której wykonywany jest pomiar. 

Zmienność wartości temperatury:

w zależności od wieku:

  • niemowlęta ze względu na słabo rozwinięty ośrodek termoregulacji mogą na przestrzeni kilku godzin mieć temperaturę różną nawet o 1 stopień. Osoby starsze, z powodu obniżenia metabolizmu, czy z powodu gorszego ukrwienia mogą mieć wyjściową temperaturę niższą średnio o 1 stopień niż osoby młodsze. [2]

w zależności od miejsca pomiaru: 

  • temperatura ciała człowieka mierzona pod pachą może być średnio niższa o 1 stopień od pomiaru wykonywanego na skroni. Zakres odczytów temperatury uznawane za normalne u osób dorosłych, dla pomiaru pod pachą oscylują w przedziale od 35,5ºC do  37,0ºC. Dla pomiaru oralnego: od 33,3ºC do 38.2ºC, dla pomiaru rektalnego: od 34,4ºC do 37.8ºC, dla pomiaru w uchu 35,4ºC do 37,8ºC. [3] Warto zatem zwrócić uwagę, że porównywanie wyników ma jedynie sens, gdy porównujemy dane zebrane z tego samego miejsca pomiarowego.

w zależności od dobowego rytmu: 

  • w ciągu dnia temperatura ciała może się różnić od temperatury ciała mierzonej w nocy, 

w zależności od płci: 

  • u kobiet w trakcie cyklu owulacyjnego różnica w pomiarze temperatury ciała zmienia się o ok. 0,15ºC - 0,45ºC w porównaniu do temperatury ciała mierzonej poza cyklem,

w zależności od temperatury otoczenia: 

  • pomiar wykonywany na wyziębionym organizmie lub zbytnio ogrzanym organizmie może dawać zaburzone wyniki, dlatego pomiarów powinno się dokonywać w temperaturze pokojowej, po ustabilizowaniu temperatury ciała człowieka.

Nowoczesne rozwiązania dla rodziców poszukujących wsparcia w monitorowaniu temperatury ciała swoich dzieci

WARMIE jest odpowiedzią na potrzebę stałego monitorowania temperatury szczególnie w przebiegu chorób przewlekłych i podczas nocnego monitorowania temperatury u dzieci. WARMIE WM-1020 - wyrób medyczny przeznaczony do mierzenia i monitorowania temperatury ciała człowieka w sposób ciągły (wyrób przeznaczony od 3 roku życia). Dedykowane miejsce pomiaru temperatury za pomocą czujnika WARMIE to okolica dołu pachowego. Sensor można zamocować dzięki wygodnej opasce.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą, bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

[1]M. Protsiv, C. Ley, J. Lankester i in., Decreasing human body temperature in the United States since the Industrial Revolution, “elifesciences.org/” [online], https://elifesciences.org/articles/49555 [dostęp:] 15.01.2020.
[2] Geneva, Ivayla I., et al. "Normal body temperature: a systematic review." Open forum infectious diseases. Vol. 6. No. 4. US: Oxford University Press, 2019.
[3] Sund‐Levander, Märtha, Christina Forsberg, and Lis Karin Wahren. "Normal oral, rectal, tympanic and axillary body temperature in adult men and women: a systematic literature review." Scandinavian journal of caring sciences 16.2 (2002): 122-128.
Powrót do blogu