Temperatura pod stałą kontrolą

Wspieramy rodziców w monitorowaniu stanu zdrowia dzieci.

Z WARMIE to łatwe i wygodne

Kup teraz
  • CERTYFIKAT ISO 13485

  • CERTYFIKAT WYROBU MEDYCZNEGO

  • POLSKA PRODUKCJA

  • INSTRUKCJA OBSŁUGI

    pobierz 
  • KARTA PRODUKTU

    pobierz 

Dlaczego WARMIE?

Oddajemy w ręce rodziców narzędzie, dzięki któremu mogą w sposób ciągły kontrolować temperaturę dziecka, bądź innego członka rodziny. System WARMIE jest certyfikowanym, medycznym urządzeniem, wychwytującym zmiany temperatury i pierwsze oznaki gorączki.

WARMIE ma za zadanie wspierać opiekunów w nocnym monitorowaniu temperatury, bez potrzeby wybudzania dziecka. Wyniki pomiarów obserwować można w aplikacji mobilnej WARMIE24 - to proste i wygodne.

Nagrody

Potrzebujesz dodatkowych elementów?

Wsparcie w trakcie choroby

WARMIE powstało by wspomóc Rodziców, gdy członkowie rodziny chorują. W procesie przebiegu infekcji warto stale kontrolować temperaturę ciała, by wiedzieć w jakim momencie podjąć działanie - zastosować leki, bądź udać się do szpitala.

Dzięki WARMIE rodzice mogą w bezproblemowy sposób sprawdzać, czy leki zastosowane przy wysokiej gorączce u swoich dzieci, działają.

Piszą o nas

Co znajduje się w zestawie?

Sensor WARMIE

Dwie opaski w rozmiarach S/M oraz L

Bateria (wymienna, wystarczy na co najmniej 4000 h pomiarów)

Silikonowa nakładka

Otwieracz do obudowy

Instrukcja i Karta Gwarancyjna

Zamów teraz!

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą, bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Przeczytaj więcej

WARMIE sensor temperatury wraz z oprogramowaniem, typ WM-1020,

Przeciwwskazania: Nie stosować wyrobu w przypadku występowania ran lub otarć w miejscu aplikacji. Możliwe działania niepożądane i bezpieczeństwo produktu:
Zwróć uwagę na skutki długotrwałego kontaktu czujnika ze skórą, zwłaszcza w przypadku uczulenia na nikiel lub chrom – metale zawarte w materiale sondy czujnika. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej zaprzestać używania wyrobu i skontaktować się z lekarzem. Pozostawienie termometru na ciele przez dłuższy czas niż 30 dni może prowadzić do rozwoju odleżyn. Należy kontrolować stan ciała w miejscu kontaktu wyrobu i zmieniać miejsce aplikacji maksymalnie co 7 dni. Środki ostrożności i ostrzeżenia: Wyrób należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją. Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania. Używanie urządzenia nie zastępuje wizyty u lekarza. Wyrób zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte lub mogą spowodować zadławienie. Połknięcie baterii może prowadzić do groźnych obrażeń wewnętrznych, rozwijających się w ciągu kilku godzin. W przypadku połknięcia czujnika lub jego części należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W przypadku zadławienia natychmiast udzielić pierwszej pomocy. Ze względu na ryzyko połknięcia wyrób przeznaczony jest dla dzieci powyżej 36 miesiąca życia, jednak szczególna uwaga i stały nadzór zalecane są również u starszych dzieci. W przypadku stosowania wyrobu u dzieci lub u osób o ograniczonej funkcji poznawczej lub świadomości, należy zachować szczególną ostrożność i zapewnić stały nadzór osoby dorosłej. Należy zwrócić uwagę, żeby opaska mocująca nie była zbyt ciasno umocowana na kończynie, gdyż może to doprowadzić do zmniejszenia ukrwienia dystalnej części kończyny. Przed użyciem u pacjentów z rozrusznikiem serca skonsultuj się z lekarzem. Wyrób działa prawidłowo tylko z aplikacją WARMIE24 zainstalowaną na telefonie ze zgodnym systemem operacyjnym. Łączenie z innymi aplikacjami Nadajnik radiowy emituje fale elektromagnetyczne. Przed użyciem u pacjentów z rozrusznikiem serca skonsultuj się z lekarzem. Nie stosować w pobliżu urządzeń emitujących silne zakłócenia elektromagnetyczne, ani w pobliżu urządzeń szczególnie wrażliwych na takie zakłócenia. Inne urządzenia radiowe (w tym także ich anteny) nie powinny być umieszczone bliżej niż 30 cm od czujnika WARMIE. Wymiana baterii jest dozwolona tylko na baterię typu wskazanego przez wytwórcę. Zastosowanie innego typu baterii może prowadzić do zwarcia lub nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia. Używać urządzenia w temperaturze otoczenia w zakresie od 0°C do 50°C. Nie wystawiać urządzenia na działanie temperatury powyżej 60°C lub poniżej -25°C. Nie używać gdy wilgotność względna jest wyższa niż 95% RH. Nie wystawiać urządzenia na działanie żadnych substancji chemicznych, które nie zostały wymienione w niniejszej instrukcji, bezpośredniego promieniowania słonecznego i wysokiej temperatury. Nie należy modyfikować ani otwierać termometru w innych celach niż wymiana baterii. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Obudowa urządzenia jest wodoszczelna tylko w ograniczonym stopniu. Należy chronić urządzenie przed wstrząsami i upadkiem. Wyrób należy przechowywać w czystym, suchym miejscu. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu lub uszkodzenia termometru należy zaprzestać używania i skontaktować się z serwisem wskazanym przez wytwórcę. Nie dokonywać samodzielnych napraw i/lub modyfikacji wyrobu. Naprawy należy wykonywać w serwisie wskazanym przez wytwórcę. W przypadku kontaktu wyciekającego elektrolitu ze śluzówką (np. oka) należy przemywać ją dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą zmyć wodą z mydłem i wytrzeć do sucha.


Wytwórca: WARMIE sp. z o.o., Kasztelańska 62, Poznań 60-316, Polska